#üretençocuklar

matematik atölyesi

İşlemler ve analitik düşünce üzerine soyut ve sözel anlatımın iç içe olduğu atölyede sayısal ve şekilsel kavramlar, öğrenci katılımları ve doğal unsurlarla bir eğlenceye dönüşüyor.Matematikle diğer sanatların ve doğa unsurlarının aynı potada eritildiği atölye matematiği yaşatarak öğretmeyi amaçlıyor.

"Dünyadaki en masum uğraş matematiktir."