#üretençocuklar

dil atölyesi

Yabancı dil atölyesi sadece yabancı dil öğretmek olarak değil, ana dilini de daha iyi kullanmak düşüncesiyle oluşturulan bir atölyedir.Birinci sınıftan başlamak üzere İngilizce ağırlıklı bir program uygulanır.Yabancı eğitimcilerle desteklenen bu programda bir sınıf ortamından çok, yaşamın içine yayılarak bir eğitim verilir.Bazen mutfakta, bazen bahçede, bazen dans, bazen de oyun saatinde karşımıza çıkar dil öğreticileri.Amaç köyün çocuklarına yeni bir dille yeni bir ruh kazandırmaktır.

"Yeni bir dil yeni bir ruh"